Φωτογραφίες Διαδικτυακού Χώρου

Όλες οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του «Ρεμπέτικο για λίγους» βάσει του περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμου, Ν. 2121/93.

Η χρήση των φωτογραφιών δεν είναι ελεύθερη. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση για διαφημιστικούς λόγους ή εμπορικούς σκοπούς , η αναπαραγωγή, η αλλοίωση και/ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρήση των φωτογραφιών που βρίσκονται αναρτημένες στο παρόντα διαδικτυακό χώρο (rempetikogialigous.gr) με ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της «Ρεμπέτικο για λίγους».

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες από τις φωτογραφίες, θα πρέπει να εξασφαλίσετε άδεια από την «Ρεμπέτικο για λίγους» και σε κάθε χρήση των φωτογραφιών αυτών υποχρεούστε να αναφέρετε την πηγή των φωτογραφιών.